Vanuit de overgave aan puur IK (god) begint de liefde door de persoon (jezus) te stromen. 

De instructie.
Het is simpel. Jij bent, ik ben, IK. Het IK wat in elke ervaring indringend aanwezig is als dat wat waarneemt, gewaar is, bewust is, Ondefinieerbaar helder IK. Dit IK scheiden van alles wat gebeurt, waargenomen wordt en identificeert. Steeds weer deze ene stap van verhaal naar IK, totdat het IK zonder hechting aan al het andere de enige identiteit is.

Al het andere gaat door en IK staat alleen.

We kunnen uren praten over moraal, wel of geen eigen wil, succes, tijd, ruimte, nu, geluk, verlichting, stoppen met zoeken, relaties, percepties of allerlei psychologische en lichamelijke dingen. Het is onbelangrijk. Filter het IK uit de ervaring en bekrachtig het door er simpelweg in te verblijven, er in terug te keren en er verliefd op te worden.

IK is niet bang voor de wereld. IK heeft niets nodig van de wereld. Het IK is bewust van de inadequate persoon die wordt bewogen door de wereld. Dat hoeft niet opgelost te worden. Hoe sterker de IK gerichtheid hoe krachtiger en eenvoudiger het leven van de persoon.

Richt je op het IK.

De verwarring.
Alle twijfel en verwarring komen voort uit het niet gesetteld zijn als IK. Een minuscule beweging weg van IK zorgt voor problemen. Dit uit zich in denken over, zoeken, identificatie met het lichaam, etc. Er kan ook een verwijdering van IK zijn, omdat er een verfijning van het inzicht ontstaat. Het inzicht dringt meer en meer door in het dagelijkse bestaan van de persoon en de wereld. Elke subtiele verdieping kan gepaard gaan met verwarring en twijfel, omdat de verhoudingen in de waarneming veranderen. Het denken moet zich dan opnieuw ordenen om in lijn te komen met het inzicht.

Dan zijn er nog de stemmingswisselingen van satva (helderheid), rajas (onrust) en tamas (traagheid). Wanneer het lichaam wordt beïnvloed door rajas of tamas energie kan het zijn dat de helderheid even weg is. Over het algemeen is de satva energie op de voorgrond en zelfs daarin zijn super heldere periodes en minder heldere periodes. De balans tussen deze energieën bewegen voortdurend. Ik heb mijn leraren wel eens horen zeggen dat het niet altijd even helder is en ik weet nu wat ze bedoelen. Ook al is er op de achtergrond steeds dit weten van wat IK ben is de helderheid ervan en de inzichten eromheen wisselend.

Verwarring zelf heeft ook weer verschillende vormen. Er is de totale identificatie met het lichaam, denken of voelen en daarmee het tijdelijk vergeten van wat IK ben. Er is ook een verwarring met bewustzijn van de identificatie met het lichaam, denken of voelen. In deze vorm is er het zien van de onwetendheid en dat is weer anders dan het totaal vergeten zijn van het IK.

Het is allemaal niet beter of slechter, ik probeer het als fenomenen te omschrijven zodat het je kan helpen in tijden van verwarring.

Verwarring ontstaat ook wanneer de verhoudingen tussen het IK, de persoon en de wereld niet helder zijn. De verschillende standpunten kunnen niet door elkaar gehaald worden. Er is een ervaren vanuit IK of vanuit ik ben een persoon. De persoon gaat dood, het IK niet. De persoon die het IK realiseert gaat dood met een glimlach.

Wanneer ik zeg ”ik weet niet wie ik ben” is dat vanuit het standpunt van de persoon. Het ervaren van mezelf als IK, geeft als bijeffect dat ik als persoon conceptloos of vormloos ben en dus niet weet wie ik ben. Er is tegelijk een sterk weten dat IK ben.

Het wennen aan jezelf als puur IK is meestal een lang proces wanneer het in tijd wordt gezet.  Aan de ene kant is het elke seconde, digitaal, er is bewustzijn als IK of niet. Tegelijk vanuit tijd gezien zie ik allerlei hechtingen en identificaties opkomen die de IK beleving tijdelijk verstoren. Ik weet niet of daar een einde aan zit. Hier komen inquiry, verbonden ademen en focussen voor mij om de hoek kijken, omdat dit de weg weer vrij maakt naar de volle IK beleving.

 

Stel hier je vraag