Vertrouw op dit moment

Er is basisvertrouwen nodig in jezelf, anderen, de wereld en het universum om te ervaren dat er niets te doen is om gelukkig en vrij te Zijn. Dit is vanuit mijn ervaring vooral een lichamelijk proces. Wanneer je alle lichamelijke sensaties zonder weerstand ervaart is er basisvertrouwen. Vanuit deze ontspanning wordt het mogelijk om de subtielere ervaringen van essentie (zoals aanwezigheid, kracht, liefde, sereniteit, helderheid, etc.) te ervaren. In het ervaren van (non duale) essentie ontstaat er op een gegeven moment een weten dat er iets is wat aan alles ten grondslag ligt. Dit gaat voorbij basis vertrouwen en essentie. Dit inzicht is niet te pakken, te snappen of te omschrijven. Het is Dat wat je kwetsbaar en sterk tegelijkertijd maakt. Dit ervaren als jezelf is Zelfrealisatie.

Wanneer je hier ervaringen mee krijgt dan kun je dat in eerste instantie niet op waarde schatten. Het is als een nieuw betaalmiddel. Het heeft waarde, maar je moet het meerdere keren ervaren. De gewenning aan de persoonlijke structuur als betaalmiddel bestaat uit genot nastreven en pijn vermijden. Het nastreven van langdurig zorgzaam contact is een belangrijke. Stapje voor stapje wissel je van dit persoonlijke betaalmiddel naar het Zijn zonder iets nodig te hebben als betaalmiddel.

De persoonlijke structuur probeert het los geraakt zijn met het basisvertrouwen (in de omgeving) te verkrijgen door;
1.zelfverbetering
2.ontkennen van behoeften, maar wel de omgeving proberen te manipuleren
3.alles zelf doen, ik kan het wel
4.ontkennen van Zijn en controle uitoefenen op jezelf en de omgeving
5.terugtrekken en isoleren (niet voelen van de pijn van afgescheiden Zijn)
6.achterdochtig zijn ten aan zien van de omgeving
7.plannen en fantaseren in plaats van het verlies van basisvertrouwen voelen
8.kwaad worden en vechten met de omgeving
9.doen alsof alles in orde is

Wanneer je al deze activiteiten opgeeft kom je in iets wat je Zijn zonder voorwaarden zou kunnen noemen. Dat stoppen met alles is basisvertrouwen. De persoon is een zich herhalende gedachten en gevoelsstructuur met als kern een gevoel van niet goed genoeg zijn. In werkelijkheid is deze structuur echter transparant. Dit kun je alleen ervaren door te stoppen.

Je zou kunnen zeggen wanneer er geen basis vertrouwen of transparantie is dan kijk je naar de verkeerde kant, dan is er iets geblokkeerd, iets verhuld, iets geïdentificeerd. In het moment is deze verwarring, verhulling of identificatie te doorzien.

Wanneer er steeds meer ervaringen van Liefde komen ontstaat er een innerlijke reactie van het jaren afgesneden zijn van deze Liefde. Er komt haat los, er komt ongeduld los, er komt lijden los. Het beest komt te voorschijn. Het toestaan van al deze ongemakkelijke lichamelijke en geestelijke ervaringen resulteren uiteindelijk in Zijn zonder voorwaarden. De hoop van de persoon in een betere toekomst wordt steeds meer de ervaring van NU. Doordat deze hoop smelt stopt de persoon met zijn activiteiten. In dit moment is er totale vrijheid. Het was er al.

Ik gebruik de vaardigheid focussen om tot dit inzicht te komen in je directe ervaring. Door te Zijn met wat er is in het moment lossen alle lagen op, totdat heldere Kennendheid of Zijn overblijft.

Dit gebeurt elke seconde.

Stel hier je vraag