Het balans punt is dat punt waarin het persoonlijke en het onpersoonlijke in harmonie zijn. Dat je jezelf realiseert als bewustzijn en het persoonlijke in de wereld voluit leeft. Dit balans punt is nooit vast. Elk moment is het net iets anders. Het gaat er om dat je weet hoe je het lichaam en de geest kunt gebruiken om steeds weer die balans terug te vinden. Hoe kom je steeds weer vanuit de chaos in het dagelijkse leven van werk, gezin en relaties en identificatie met de persoon in de realisatie van jezelf als stilte?

Vanuit mijn ervaring is dit voornamelijk een lichamelijke beoefening. Met Focussen naar Essentie leer je hoe je vanuit elke emotionele commotie terugkomt naar Essentie. Essentie is een non duale ervaring van stilte, leegte, ruimte, liefde, onschuld, etc.

In de Authenticiteitcirkel leer je hoe je als persoon in contact met anderen kunt blijven met alles wat er op dat moment is. Wanneer je nooit iets aan jezelf hoeft te veranderen valt er een last van je schouders.

In beide werkvormen bied ik handvatten aan om het balans punt in jezelf te blijven vinden zonder iets aan jezelf te hoeven veranderen.

Het gaat er om dat je bewust wordt van de openheid, weerstanden en zelfafwijzing in het moment. In het bewustworden lossen alle weerstanden en zelfafwijzing voortdurend op.

Stel hier je vraag