De lichamelijke dood is een onvermijdelijk moment in de levensstroom van de mens

Er bestaat geen onveranderlijke balans in het materiële leven. Een simpel leven is voortdurend energie en richting geven aan het in stand houden van balans. Hoewel dat wat ik ben ten diepste onveranderlijk is, is mijn lichamelijke leven een boek der veranderingen. 

Ik als mens ben elke seconde een geheel met de omgeving en beweeg mee met de levensstroom.
Ik als gewaarzijn ervaar zonder enkele reactie.
Ik als essentie ben.
Ik als het Absolute ben onkenbaar.
Ik heb vele gezichten.

Zet jezelf niet vast in welke perceptie dan ook. Alles verandert voortdurend. Dat is balans.

Ontspan in de ervaring van dit moment. Dit is het enige moment wat er is. NU is de enige waarheid die bestaat. Leef je leven simpel. Als mens zie je slechts een fractie van de werkelijkheid. De enige misvatting die bestaat is dat je denkt te weten wat je bent of hoe het zit. Verdwijn in niet weten, in overgave. De ervaring en betekenis van het persoonlijke leven is een minuscuul vlekje in het universum. Onbetekenend en tegelijk het centrum van je menselijk wezen.

Wees je echter bewust van dit tijdelijke leven met een lichaam. In het contact met de lichamelijke dood wordt alles simpel. De lichamelijke dood en de verlichting zijn elk moment aanwezig en worden steeds vergeten. Vandaar alle verwarring en complexiteit in de wereld. In wezen is het leven eenvoudig.

Wat betekent dit voor jou?

 

Stel hier je vraag