De Authenticiteitcirkel heeft onder andere als effect dat je een veilige hechting ontwikkelt. Iets wat in je jeugd misschien niet goed van de grond is gekomen kun je op volwassen leeftijd herstellen. Hechtingsproblematiek komt vanzelf boven tijdens de cirkel door bijvoorbeeld angst te ervaren in contact of contact te vermijden. In de cirkel ervaar je direct wat meer harmonieuze mogelijkheden in contact zijn.

Relatie is smoezelig gebied met veel vrij ruimte

Het is steeds een spanningsveld van samenvloeien met de ander en jezelf kunnen zijn. Het in beweging houden van die polariteit en het lichamelijk dragen van de sensaties brengt stapje voor stapje een veilig contact tot stand. Je kunt op vele maniere naar de cirkel kijken. Iederaan kan zijn eigen stappen maken. Zo zijn er de vijf pijlers van circling europe en de zeven stadia van het circling institute. Als die beschrijvingen vullen elkaar aan.

1.Soevereiniteit.
Ruimte innemen is lichamelijk in de ruimte zijn en de ervaring/anderen van dat moment in nemen, er verbinding mee maken.

2.Dit moment
Er is vooral aandacht voor wat er gebeurt in het contact in het moment en dus niet zozeer het verleden en toekomst. Het object van aandacht is de relatie met jezelf en de ander. Door je wakkerheid te trainen in contact heeft het ook uitstraling naar je proces van ontwaken.

3.Acceptatie
Alles wat zich aandient niet alleen ervaren, maar er ook ja of hallo tegen zeggen. Je kunt dingen volledig ervaren, terwijl er toch een weerstand is die verdieping in de weg staat. Het bewust accepteren van iets in het mment opent je nieuwsgierig, levendigheid en brengt diepte.

4.Is er iets wat je achterhoudt versus onthullingen
De verdieping in de relatie ontstaat vooral in het delen van en luisteren naar dat wat achtergehouden wordt. In het dagelijkse leven wordt veel achtergehouden. Durf je het risico te nemen om het in te brengen. Er is zoveel  in contact te brengen wat we niet gewend zijn.

5.Delen van impact
En als iets gedeeld wordt is het goed om de impact bij jezelf te delen en/of te horen wat het met anderen doet. De impact geeft iets van geraaktheid en kwetsbaarheid in het contact. Keer op keer blijkt dat wanneer kwetsbaarheid in wordt gebracht de relatie verdiept.

6.Aannemen van positieve intentie in de cirkel
De aanname in de cirkel is dat wat er gebeurt een goede intentie heeft. Er is een intentie van een langdurig zorgzame relatie in het moment. Kwaadaardigheid is de grens. Wanneer er iets heftigs gebeurt kun je dus bij jezelf checken of het met goede intentie is of kwaadaardig wordt. Het lichaam heeft hier een goed gevoel voor.

7.Groep en community
Een groep geeft andere mogelijkheden dan een 1:1 gesprek. Je kunt bijvoorbeeld kiezen met wie je wat uitspeelt. Het is ook anders wanneer meerdere mensen luisteren en meegaan in jouw verhaal. De groep staat vaak voor de moeder of de maatschappij is mij opgevallen. Het is waar je jouw voeding uit haalt. Hoe doe je dat?  In de cirkel leer je het verschil in het verbinding als een het (voor je eigen voordeel) versus het verbinden als doel op zichzelf. Het is een delen en luisteren met de intentie om te verbinden.

De balans van eenworden met de ander en uniek en afgescheiden zijn. Tijdens de cirkel blijf je erbij.

Grofweg zijn er twee vormen van onveilige hechting; angstige hechting (hou je nog wel van mij?)en vermijdende hechting (ik ga niet in contact, want het is gevaarlijk). In liefdes relaties zoeken deze twee elkaar vaak op. Dat kan eindeloos doordraaien. Ik heb een meer vermijdende structuur en dat is goed om te weten. Door dit te accepteren kan ik het gewaarzijn, inbrengen en andere keuzen maken. 

Op dit moment speelt voor mij dat mijn beide dochters direct en indirect aangeven dat ik niet emotioneel of raakbaar aanwezig ben. Ik voel verdriet, gemis en zelfs een soort betekenisloosheid als reactie. Ik ben ergens ook wat verbaasd over de impact die dit op mi heeft. Een deuk in een langdurige zorgzame relatie voelt als een soort doodgaan. Ik zie ook duidelijk hoe dat voort is gekomen uit mijn relatie met mijn ouders. Zij waren beiden emotioneel en fysiek afwezig. Ik zie steeds die blikken in hun ogen toen ze op hun sterfbed lagen; had ik het maar anders gedaan, een non verbale poging tot verzoening. Het geeft mij alle moed, helderheid en intentie om dit met mijn kinderen te herstellen of verder te brengen.

 

Stel hier je vraag