Wijsheid is een proces van ervaren, verwoorden en begrijpen. De betekenis die zich vormt in dit proces bepaalt mijn actie in de wereld.

Innerlijke transformatie brengt materiele verandering

Puma maakt jaarlijks 300 miljoen euro winst en heeft doorgerekend dat 147 miljoen euro daarvan aan de natuur moet teruggeven, omdat het tijdens het proces de natuur schaadt.  Dit is een innerlijke mentaliteitsverandering die zich uit in een materiele investering. Dit zijn integrale veranderingen, die steeds meer zullen gaan gebeuren.

Het klimaat en het armoede probleem zijn de twee grootste uitdagingen voor de komende tijd in de wereld. Zoals Peter Bakker aangeeft zijn alle voorspellingen moeilijk te doen voor de komende tijd, maar het denken over en verwoorden van is belangrijk.

Onder de video van Peter Bakker staat Bjorn Lomborg. Een andere heldere denker over wereldproblematiek. Zijn kernboodschap is; kijk naar een goede balans tussen kosten en opbrengsten van projecten per land. De eenzijdige focu op klimaatverandering werkt niet. Er zou veel meerg geld naar armoedebestrijding moeten gaan in zijn visie. 

Wijsheid is een proces waar iedereen bij nodig is

Beide personen werken op een beschouwende manier om zo een nieuwe basis voor het denken neer te leggen waarmee we de huidige problemen op een andere manier kunnen oplossen. De andere filmpjes zijn documentaires over armoede.

Jij en ik horen wereldwijd gezien ook bij die 1% onverschillige rijken

Wat kan ik doen?

De macht van de verandering ligt bij de consument. Wanneer wij anders gaan consumeren veranderen bedrijven hun beleid. Zo is het mogelijk om op jouw unieke wijze invloed uit te oefenen. Verder zal naar mijn inzicht de opwarming van de aarde voortzetten, dus vindt een goed plekje op deze mooie planeet waar je veilig kan wonen.

Stel hier je vraag