fbpx

Verblijven in de Ik ben is meestal niet genoeg

Wat er in de eerste jaren van het volgen van (neo) Advaita Vedanta aanwijzingen meestal gebeurt is dat er een hechting ontstaat aan de voorkeur voor het non duale (Ik ben, Absolute, Bewustzijn, Kennendheid) en het afwijzen van het persoonlijke (verlangens, emoties, gedachtes). Dit komt later pas weer bij elkaar, wanneer het non duale gezien, doorzien en doorleefd is. In het beoefenen van het verblijven als het non duale komen er allerlei patronen aan het licht. Patronen zijn levend en vanuit de vaardigheid focussen bestaan ze uit;
1.context in je leven
2.een lijflijk gevoel
3.een stemming/emotie
4.een beeld of ander symbolysme

Het geheel van deze facetten heet de felt sense. Dit is een vaag gevoel vol implicite betekenis en kennis. Het is de kern van een patroon. Patronen zijn een spel van het bewustzijn en die gaan na de ontwaking door. Wanneer patronen niet de juiste aandacht krijgen blijven ze gevangen in een gesloten systeem en kun je je hele leven doorzoeken naar de eenvoud van innerlijke rust of kennendheid. De ene keer lost een patroon zich op door in de Ik ben te verblijven, een andere keer heeft iets zoals de vaardigheid focussen nodig om te smelten. Door er met bepaalde stappen de felt sense te onderzoeken ontstaat er een verschuiving, shift of transformatie van informatie. Ditis een wezenlijke verandering van het lichaam en geest systeem.

Een gesloten systeem is bijvoorbeeld een doodlopende (innerlijke) discussie of een zich herhalend emotioneel patroon. Door een patroon in alle vier de (hierboven genoemde) facetten te ervaren komt er een koppeling tussen het lichaam, denken en de omgeving. Daarnaast wordt het door te vertragen en subtiele waar te nemen mogelijk om het waarnemende ik (bewustzijn) te onderscheiden van de waarneembare facetten. Dit zet het systeem in een natuurlijke beweging en in stilte. Een dubbele beleving. Noem het holistisch, integratie of natuurlijke staat. 

In de felt sense zit alle informatie van een patroon. Dit heeft vele aspecten zoals herinneringen, ervaringen, relaties en tijd. Zo kan in het nu een beleving van vroeger plaatsvinden. Het is noodzakelijk om sommige patronen stap voor stap te doorleven. Dit uit zich in het steeds weer aandienen van bepaalde informatie aan het bewustzijn. Dit gaat meestal samen met gevoelens van stagnatie, twijfel of niet volledig leven. Dit alles ligt dicht tegen psychotherapie aan. Het gaat erom dat al deze lichamelijke opgeslagen spanningen worden aangeraakt, dan weer met rust gelaten worden en zichzelf herschikking op een eigen tempo. Niemand weet hoe dat precies gaat, maar het is wel de ervaring van iedereen.

Ik vind het belangrijk om de vaardigheid focussen te benoemen en in de wereld te brengen, omdat de instructie verblijf in het non duale niet altijd van toepassing is en het mensen doet vastlopen in hun ontwakingsproces. Ontwaking is onmiddellijk en heeft een proces. Zo ben jij onbeperkt bewustzijn en de beperkte vorm lichaam en denken. Kun je dit tegelijkertijd beleven? Deze dubbele beleving wordt in mijn ervaring het meest gediend door de vaardigheid focussen. Ik kom tot deze conclusie in mijn eigen jarenlange ervaring met het ontwaken. Lichaamswerk, psychotherapie en ontwaking liggen allemaal dicht tegen elkaar aan.

Het verblijven als het non duale is een hele wereld op zich. De zoeker vindt niets, de zoeker is een mentale structuur en lost op door het zoeken. Wanneer de structuur van de zoeker verdwenen is ontstaat er twijfelloosheid. Het spel van bewustwording en persoon gaan gewoon door, alleen nu met het besef van wat je bent en een overgave aan de oneindige verandering.

Hieronder een simpele oefening om in het non duale te komen. Een van de mooie dingen van Mooji vind k dat hij het hele verlichtingsconcept gewoon wil maken. Dat het eenvoudig en voor iedereen beschikbaar is.

In deze opname zitten allerlei focusaspecten. De depressie is de context (stap 1). Hij voelt daarbij een lijflijke sensatie (stap 2) in zijn zij. Het handvat is het zinnetje <je moet eerst door mij komen> (stap 3). Door erbij te blijven en vragen ts te stellen is hij innerlijk aan het resoneren en komt er meer innerlijke informatie vrij (stap 4 en 5). Het lachen is een bodily shift (stap 6) en daarbij komt hij in essentie (stap 8).

Share This
Stel hier je vraag