fbpx

Inquiry is een vooropgezette poging om door te dringen tot subtielere lagen van bewustzijn. Het kan op een kussen met je ogen dicht, op een stoel terwijl je praat en in het dagelijkse handelen waarbij het lichaam, denken en voelen op volle toeren draaien. Inquiry wordt gedreven door een open nieuwsgierigheid naar de waarheid zonder te weten waar dat heen leidt. Er is geen specifiek doel (zoals verlicht worden of geen pijn meer hebben) en het gebeurt vanuit een houding van ´niets doen´. De basis van inquiry is ´zijn met wat er is in dit moment´. Hiervoor zijn een aantal dingen nodig zoals; vertragen van het denken en het bewustworden van de felt sense, concentreren op de ervaring, open aanwezigheid en je vestigen in de ´waarnemer´. Een belangrijk aspect in inquiry is ook de diegene die de inquiry doet te onderzoeken. Dat zijn meestal (afweer) reacties en identificaties die ontstaan in wat er ervaren wordt. Inquiry is een vaardigheid die je moet leren. Uiteindelijk zul je zien dat het bewustzijn zelf is wat zichzelf onderzoekt.

Tijdens inquiry verplaatst het brandpunt van de aandacht zichzelf steeds weer naar subtielere niveaus, zonder het contact te verliezen met wat er doorzien is. Inquiry begint met het doorgronden van lagere niveaus zoals; maatschappelijke omstandigheden, gewoonten en gebruiken en de werking van het lichaam. Dan zoomen we in op de werking van de zintuigen en hun waarnemingen, de geest met zijn gedachtes en gevoelens, totdat het hele mechanisme van ´de persoon´ doorzien is en stevig in de hand wordt gehouden. Het lichaamsbewustzijn wordt steeds belangrijker naarmate de inquiry vordert.

Een belangrijk stadium in de context waarin ik werk is wanneer het identiteitsbesef ‘ik-ben-die-en-die’, ‘ik-ben-de-waarnemer’ en het ‘ik ben’ ontstegen en achter gelaten worden. Dan komt ‘het ware zelf’ als kennendheid te voorschijn.

Het beste is je belangstelling (tijdelijk)  te beperken tot alleen het meest noodzakelijke voor jezelf en je gezin en alle energie en tijd beschikbaar te stellen voor het doorbreken van de structuren die het organiserende principe van de geest heeft gebouwd. Wat overblijft is directe kennis en daar is geen enkel bewijs voor nodig.

Zoals elke druppel zeewater het zout in zich draagt zo draagt elk moment Zelfrealisatie in zich. Zelfrealisatie is onmiddellijk en kan alleen plaatsvinden in dit moment en in de wakende staat.

Definities en omschrijvingen zijn van nut om je aan te sporen verder te gaan, maar je moet dieper gaan, naar wat ondefinieerbaar is en alleen kan worden aangetoond door negatieve termen (niet dit, niet dat). Universaliteit, oneindigheid en eeuwigheid zijn ook maar begrippen die het tegenovergestelde aanduiden van beperktheid, tijd en ruimte. Het eindpunt is geen begrip en ook niet een belichaming van een begrip. Ga ‘outside the box’ met je aandacht totdat alles twijfelloos helder is.

Ik zal je vertellen hoe de goeroe van mijn goeroe stierf. Nadat hij bekend had gemaakt dat zijn einde nabij was, hield hij op met eten zonder iets aan zijn dagelijkse activiteiten te veranderen. Op de elfde dag, tijdens het gemeenschappelijke zingen, zong hij mee en klapte, zoals hier gebruikelijk is, luid in zijn handen, en toen was hij plotseling dood! Net zo, tussen twee bewegingen in, als een kaars die wordt uitgeblazen. Iedereen sterft zoals hij leeft. Ik ben niet bang voor de dood, omdat ik niet bang ben voor het leven. Ik leef een gelukkig leven en daarom zal mijn sterven ook gelukkig zijn. Alles hangt af van hoe je het bekijkt.

Share This
Stel hier je vraag