Over het algemeen zit er een rode draad in de ontvouwing van bewustzijn;
1.Lichaam ervaren (aandacht gaat naar binnen)
2.Emoties ervaren (subtielere sensaties worden bewust)
3.Essentie ervaren (een subtiele vrije vorm van gevoelens)
4.Verruimde staten ervaren (pure ruimte, leegte, liefde, etc.
5.Het Absolute ervaren

In de praktijk verplaatst het brandpunt van de aandacht zich van links naar rechts en van boven naar beneden. Met een beetje afstand zie je dan over de jaren heen de rode draad. Zelfrealisatie is uiteindelijk elk moment alle lagen realiseren.

Stel hier je vraag